CHẤT LƯỢNG TẠO DỰNG CUỘC SỐNG


Vĩnh Yên là thành phố đô thị loại II, tỉnh lị của tỉnh Vĩnh Phúc. Dù là một thành phố trẻ nhưng Vĩnh Yên có tốc độ phát triển khá nhanh, được xếp vào top những thành phố có sự 'thay da đổi thịt' nhanh nhất ở miền Bắc.
Vươn mình khẳng định vị thế
      Về Vĩnh Yên hôm nay, bạn sẽ được hòa mình vào nhịp độ phát triển sôi động của người dân với những trung tâm thương mại, mua sắm tấp nập, được cảm nhận hơi thở của một thành phố trẻ đang từng bước vươn mình khẳng định vị thế bản thân, góp phần thúc đẩy kinh tế cho các vùng lân cận.

        Năm 2018 vừa qua là năm “Tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị; phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp”.
UBND thành phố tăng cường củng cố, xây dựng chính quyền, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, nhất là các dự án hạ tầng đô thị....
      Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.Để TP. Vĩnh Yên sớm trở thành đô thị loại I, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và bồi thường, giải phóng mặt bằng được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá, tập trung chỉ đạo trong năm 2018.
     Đến nay, trong 5 tiêu chí đánh giá đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Vĩnh Yên cơ bản đáp ứng 3/5 tiêu chí. Thành phố đã xây dựng lộ trình đến năm 2019, dự kiến đạt 81,4/100 điểm, đồng thời triển khai các thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận là đô thị loại I vào dịp Kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên.
       Có được những kết quả trên là do Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nắm vững lợi thế và thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2018 là động lực để TP. Vĩnh Yên tự tin vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP. Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I.

Ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo hội nghị lần thứ 15.


       Bên cạnh đó, tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại. Phát triển văn hóa xã hội toàn diện; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh
     Tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và TP. Vĩnh Yên nói riêng đều là những vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, góp phần quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Bởi vậy, trên địa bàn TP. Vĩnh Yên, bạn có thể tham quan rất nhiều di tích lịch sử trong đó nổi bật là 2 di tích được công nhận cấp Quốc gia là Đình Đông Đạo – P. Đồng Tâm và Chùa Tích Sơn – P. Tích Sơn.Các công trình lịch sử văn hóa góp phần giúp thành phố phát triển du lịch theo hướng hướng về cội nguồn.
    Ngoài ra, chúng cũng giúp người dân khắp cả nước, thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những anh hùng, những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, giúp Vĩnh Yên không chỉ phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa mà con đậm đà bản sắc dân tộc.
Hướng tới “đô thị loại I – đô thị xanh”
    Sau gần 4 năm được công nhận là đô thị loại II, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về kinh tế, văn hóa và xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn được nâng cao, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng đồng bộ, điện đại…
   Xuyên suốt qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, Vĩnh Yên luôn đặt ra mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại và đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu này đã được cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể: “Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, “Hướng tới đô thị xanh”.Với quan điểm Vĩnh Yên phải có trách nhiệm đi trước một bước trong sự nghiệp CNH - HĐH, làm động lực, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, phát huy nội lực, xây dựng Vĩnh Yên phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra những dấu ấn phát triển vững chắc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
     Kinh tế của thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước đạt 27.085 tỷ đồng, bằng 46,2% kế hoạch năm 2019, tăng 16,8% với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn 6 tháng đầu năm phong phú, đa dạng, hàng hóa trên thị trường đáp ứng đủ nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng.
     Hoạt động dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn phát triển khá tốt. Các doanh nghiệp đã chủ động khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm, đơn đặt hàng và áp dụng các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Một góc Khu công nghiệp mới tại TP Vĩnh Yên.

     Ngoài ra, các doanh nghiệp của thành phố cũng đã tiếp cận các cơ chế hỗ trợ của nhà nước để mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và liên tục mở rộng cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; 6 tháng đầu năm 2019 hướng dẫn 08 cơ sở đăng ký nhu cầu hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2019. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm đầu tư.
     Đến nay, thành phố đã ngừng vận chuyển, chôn lấp rác tại bãi rác tạm tại Khu công nghiệp Khai Quang để đảm bảo vệ sinh môi trường và khôi phục bãi rác Núi Bông. Trong công tác bảo vệ môi trường, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/02/2019 thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trong năm 2019 để có căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các xã, phường xử lý kịp thời các vấn đề về môi trường phát sinh theo ý kiến phản ảnh của nhân dân và cử tri thành phố.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tội phạm, tệ nạn xã hội được kìm chế.
UBND thành phố thường xuyên quan tâm rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân qua đó, tạo sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp thành phố. Củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực.
      Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,8%. Thu ngân sách đảm bảo; công tác quản lý đô thị, đầu tư công được quan tâm, nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng đô thị. Tập trung thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong cho 03 dự án và hoàn thành việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng tại khu đất dịch vụ xã Định Trung.
     Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra khá sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp cùng quan tâm. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật.
    Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.Với quyết tâm xây dựng thành phố Vĩnh Yên hiện đại, là nơi hội tụ - phồn vinh. Thành phố Vĩnh Yên quyết tâm phấn đấu đến năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 120 năm (1899 - 2019) thành lập đô thị Vĩnh Yên sẽ được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
     “Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý. Chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững, hiệu quả và sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; tập trung bồi thường GPMB; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội” - ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết.
     Ông Sơn còn nhấn mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án công nhận đô thị Vĩnh Yên mở rộng là đô thị loại I, tiến tới hoàn thành các tiêu chí vào năm 2020. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận về việc triển khai thực hiện các tiêu chí đô thị loại I, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên theo hướng tới “đô thị loại I – đô thị xanh”.
                                                                                                                            Công Luận23/06/19

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

XEM THÊM

BẤT ĐỘNG SẢN AN CƯ SINH LỜI

LIÊN HỆ TƯ VẤN

 

Hotline: 0984 91 62 91
Email: Trichungoto@gmail.com
Website:www.ancusinhloi.com

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI